Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 11 - НС
Враца, 19.08.2014

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на избирателните секции в Шести изборен район - Врачански за произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 92, ал. 4, т.1 и т. 2 от ИК, Решение № 672-НС/ 13.08.2014 г. на ЦИК  и Заповед № 340/15.08.2014 год. на кмета на община Борован, Заповед № 356/14.08.2014 год. на Кмета на община Бяла Слатина, Заповед №1329/13.08.2014 год. на кмета на община Враца, Заповед № 312/14.08.2014 год. на Кмета на община Козлодуй, Заповед № 439/11.08.2014 год. на Кмета на община Криводол, Заповед № 574/12.08.2014 год. на Кмета на община Мездра, Заповед № РД.11-231/12.08.2014 год. на Кмета на община Мизия, Заповед № З-394/14.08.2014 год. на Кмета на община Оряхово, Заповед № 1020/12.08.2014 год. на Кмета на община Роман, Заповед № РД-471/12.08.2014 год. на Кмета на община Хайредин, РИК - ВРАЦА  

 

Р Е Ш И:

 

1.Определя броя на членовете на избирателните секции в Шести изборен район - Врачански за произвеждане на избори за народни представители на 5 октомври 2014 г., съобразно броя на избирателите в съответната секция по предварителните избирателни списъци и Таблица на българските граждани от 15.08.2014 год., както следва:

1.1. За секции до 500 избиратели включително - 7 членове, включително председател, заместник-председател и секретар;

1.2. За секции над 500 избиратели включително  - 9 членове,  включително председател, заместник-председател и секретар;

1.3. За Подвижни секционни избирателни комиси и допълнително образуваните секции по чл. 9, ал. 6 от ИК - 5 членове, включително председател,  заместник-председател и секретар.

2. Определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, както следва:

СИК в Община Борован            - общ брой 10

06 05 00 001                        - 9 членове

06 05 00 002                        - 9 членове

06 05 00 003                        - 9 членове

06 05 00 004                        - 7 членове

06 05 00 005                        - 7 членове

06 05 00 006                        - 9 членове

06 05 00 007                        - 7 членове

06 05 00 008                        - 7 членове

06 05 00 009                        - 7 членове

06 05 00 010                        - 7 членове

СИК в Община Бяла Слатина - общ брой 38

06 08 00 001                        - 9 членове

06 08 00 002                        - 9 членове

06 08 00 003                        - 9 членове

06 08 00 004                        - 9 членове

06 08 00 005                        - 9 членове

06 08 00 006                        - 9 членове

06 08 00 007                        - 9 членове

06 08 00 008                        - 9 членове

06 08 00 009                        - 9 членове

06 08 00 010                        - 9 членове

06 08 00 011                        - 9 членове

06 08 00 012                        - 9 членове

06 08 00 013                        - 9 членове

06 08 00 014                        - 9 членове

06 08 00 015                        - 9 членове

06 08 00 016                        - 9 членове

06 08 00 017                        - 9 членове

06 08 00 018                        - 7 членове

06 08 00 019                        - 9 членове

06 08 00 020                        - 7 членове

06 08 00 021                        - 9 членове

06 08 00 022                        - 9 членове

06 08 00 023                        - 7 членове

06 08 00 024                        - 9 членове

06 08 00 025                        - 7 членове

06 08 00 026                        - 9 членове

06 08 00 027                        - 9 членове

06 08 00 028                        - 7 членове

06 08 00 029                        - 7 членове

06 08 00 030                        - 9 членове

06 08 00 031                        - 9 членове

06 08 00 032                        - 7 членове

06 08 00 033                        - 7 членове

06 08 00 034                        - 9 членове

06 08 00 035                        - 9 членове

06 08 00 036                        - 9 членове

06 08 00 037                        - 9 членове

06 08 00 038                        - 9 членове

СИК в Община Враца - общ брой 105

06 10 00 001                        - 9 членове

06 10 00 002                        - 9 членове

06 10 00 003                        - 9 членове

06 10 00 004                        - 9 членове

06 10 00 005                        - 9 членове

06 10 00 006                        - 9 членове

06 10 00 007                        - 9 членове

06 10 00 008                        - 9 членове

06 10 00 009                        - 9 членове

06 10 00 010                        - 9 членове

06 10 00 011                        - 9 членове

06 10 00 012                        - 9 членове

06 10 00 013                        - 9 членове

06 10 00 014                        - 9 членове

06 10 00 015                        - 9 членове

06 10 00 016                        - 9 членове

06 10 00 017                        - 9 членове

06 10 00 018                        - 9 членове

06 10 00 019                        - 9 членове

06 10 00 020                        - 9 членове

06 10 00 021                        - 9 членове

06 10 00 022                        - 9 членове

06 10 00 023                        - 9 членове

06 10 00 024                        - 9 членове

06 10 00 025                        - 9 членове

06 10 00 026                        - 9 членове

06 10 00 027                        - 9 членове

06 10 00 028                        - 9 членове

06 10 00 029                        - 9 членове

06 10 00 030                        - 9 членове

06 10 00 031                        - 9 членове

06 10 00 032                        - 9 членове

06 10 00 033                        - 9 членове

06 10 00 034                        - 9 членове

06 10 00 035                        - 9 членове

06 10 00 036                        - 9 членове

06 10 00 037                        - 9 членове

06 10 00 038                        - 9 членове

06 10 00 039                        - 9 членове

06 10 00 040                        - 9 членове

06 10 00 041                        - 9 членове

06 10 00 042                        - 9 членове

06 10 00 043                        - 9 членове

06 10 00 044                        - 9 членове

06 10 00 045                        - 9 членове

06 10 00 046                        - 9 членове

06 10 00 047                        - 9 членове

06 10 00 048                        - 7 членове

06 10 00 049                        - 9 членове

06 10 00 050                        - 9 членове

06 10 00 051                        - 9 членове

06 10 00 052                        - 9 членове

06 10 00 053                        - 7 членове

06 10 00 054                        - 9 членове

06 10 00 055                        - 9 членове

06 10 00 056                        - 9 членове

06 10 00 057                        - 9 членове

06 10 00 058                        - 9 членове

06 10 00 059                        - 9 членове

06 10 00 060                        - 9 членове

06 10 00 061                        - 9 членове

06 10 00 062                        - 9 членове

06 10 00 063                        - 9 членове

06 10 00 064                        - 9 членове

06 10 00 065                        - 9 членове

06 10 00 066                        - 9 членове

06 10 00 067                        - 9 членове

06 10 00 068                        - 9 членове

06 10 00 069                        - 9 членове

06 10 00 070                        - 9 членове

06 10 00 071                        - 9 членове

06 10 00 072                        - 9 членове

06 10 00 073                        - 9 членове

06 10 00 074                        - 9 членове

06 10 00 075                        - 9 членове

06 10 00 076                        - 9 членове

06 10 00 077                        - 9 членове

06 10 00 078                        - 9 членове

06 10 00 079                        - 9 членове

06 10 00 080                        - 9 членове

06 10 00 081                        - 7 членове

06 10 00 082                        - 9 членове

06 10 00 083                        - 9 членове

06 10 00 084                        - 7 членове

06 10 00 085                        - 7 членове

06 10 00 086                        - 7 членове

06 10 00 087                        - 7 членове

06 10 00 088                        - 9 членове

06 10 00 089                        - 7 членове

06 10 00 090                        - 9 членове

06 10 00 091                        - 7 членове

06 10 00 092                        - 7 членове

06 10 00 093                        - 7 членове

06 10 00 094                        - 9 членове

06 10 00 095                        - 9 членове

06 10 00 096                        - 7 членове

06 10 00 097                        - 9 членове

06 10 00 098                        - 7 членове

06 10 00 099                        - 9 членове

06 10 00 100                        - 9 членове

06 10 00 101                        - 9 членове

06 10 00 102                        - 9 членове

06 10 00 103                        - 9 членове

06 10 00 104                        - 7 членове

06 10 00 105                        - 7 членове

СИК в Община Криводол - общ брой 18

06 21 00 001                        - 9 членове

06 21 00 002                        - 9 членове

06 21 00 003                        - 9 членове

06 21 00 004                        - 9 членове

06 21 00 005                        - 7 членове

06 21 00 006                        - 7 членове

06 21 00 007                        - 7 членове

06 21 00 008                        - 7 членове

06 21 00 009                        - 7 членове

06 21 00 010                        - 7 членове

06 21 00 011                        - 7 членове

06 21 00 012                        - 9 членове

06 21 00 013                        - 9 членове

06 21 00 014                        - 7 членове

06 21 00 015                        - 9 членове

06 21 00 016                        - 9 членове

06 21 00 017                        - 7 членове

06 21 00 018                        - 7 членове

СИК в Община Козлодуй - общ брой 25

06 20 00 001            - 9 членове

06 20 00 002            - 9 членове

06 20 00 003              - 7 членове

06 20 00 004            - 9 членове

06 20 00 005            - 9 членове

06 20 00 006            - 9 членове

06 20 00 007            - 9 членове

06 20 00 008            - 9 членове

06 20 00 009            - 9 членове

06 20 00 010            - 9 членове

06 20 00 011            - 9 членове

06 20 00 012            - 9 членове

06 20 00 013            - 9 членове

06 20 00 014            - 9 членове

06 20 00 016            - 9 членове

06 20 00 017            - 9 членове

06 20 00 018            - 9 членове

06 20 00 019            - 9 членове

06 20 00 020            - 9 членове

06 20 00 021            - 9 членове

06 20 00 022            - 9 членове

06 20 00 023            - 9 членове

06 20 00 024            - 9 членове

06 20 00 025            - 9 членове

06 20 00 026            - 7 членове

СИК в Община Мездра - общ брой 42

06 27 00 001             - 9 членове

06 27 00 002             - 9 членове

06 27 00 003            - 9 членове

06 27 00 004            - 9 членове

06 27 00 005            - 9 членове

06 27 00 006            - 9 членове

06 27 00 007            - 9 членове

06 27 00 008            - 9 членове

06 27 00 009            - 9 членове

06 27 00 010            - 9 членове

06 27 00 011            - 9 членове

06 27 00 012            - 9 членове

06 27 00 013            - 9 членове

06 27 00 014            - 9 членове

06 27 00 015            - 9 членове

06 27 00 016            - 7 членове

06 27 00 017            - 7 членове

06 27 00 018            - 7 членове

06 27 00 019            - 7 членове

06 27 00 020            - 7 членове

06 27 00 021            - 7 членове

06 27 00 022            - 7 членове

06 27 00 023            - 9 членове

06 27 00 024            - 9 членове

06 27 00 025              - 7 членове

06 27 00 026              - 9 членове

06 27 00 027            - 7 членове

06 27 00 028            - 7 членове

06 27 00 029            - 7 членове

06 27 00 030            - 7 членове

06 27 00 031            - 7 членове

06 27 00 032             - 7 членове

06 27 00 033            - 9 членове

06 27 00 034            - 7 членове

06 27 00 035             - 7 членове

06 27 00 036            - 7 членове

06 27 00 037            - 7 членове

06 27 00 038            - 7 членове

06 27 00 039            - 7 членове

06 27 00 040            - 7 членове

06 27 00 041            - 7 членове

06 27 00 042            - 7 членове

СИК в Община Мизия - общ брой 11

06 28 00 001            - 9 членове

06 28 00 002            - 9 членове

06 28 00 003            - 9 членове

06 28 00 004             - 9 членове

06 28 00 005            - 7 членове

06 28 00 006            - 7 членове

06 28 00 007            - 9 членове

06 28 00 008            - 9 членове

06 28 00 009            - 9 членове

06 28 00 010            - 9 членове

06 28 00 011            - 9 членове

СИК в Община Оряхово  - общ брой 24

06 31 00 001            - 9 членове

06 31 00 002            - 9 членове

06 31 00 003            - 7 членове

06 31 00 004            - 9 членове

06 31 00 005            - 7 членове

06 31 00 006            - 9 членове

06 31 00 007            - 9 членове

06 31 00 008             - 9 членове

06 31 00 010              - 7 членове

06 31 00 011            - 9 членове

06 31 00 012            - 7 членове

06 31 00 013            - 7 членове

06 31 00 014            - 7 членове

06 31 00 015            - 7 членове

06 31 00 016            - 7 членове

06 31 00 017            - 7 членове

06 31 00 018            - 7 членове

06 31 00 019             - 7 членове

06 31 00 020            - 7 членове

06 31 00 021            - 7 членове

06 31 00 022            - 7 членове

06 31 00 023            - 7 членове

06 31 00 024            - 9 членове

06 31 00 025             - 7 членове

СИК в Община Роман - общ брой 15

06 32 00 001            - 9 членове

06 32 00 002            - 9 членове

06 32 00 003             - 9 членове

06 32 00 004             - 9 членове

06 32 00 006             - 7 членове

06 32 00 007             - 7 членове

06 32 00 008            - 7 членове

06 32 00 009            - 7 членове

06 32 00 010             - 7 членове

06 32 00 011             - 7 членове

06 32 00 012             - 7 членове

06 32 00 014             - 7 членове

06 32 00 015             - 7 членове

06 32 00 016              - 7 членове

06 32 00 017              - 7 членове

СИК в Община Хайредин - общ брой 8

06 35 00 001            - 7 членове

06 35 00 002             - 9 членове

06 35 00 004             - 9 членове

06 35 00 005              - 9 членове

06 35 00 006              - 7 членове

06 35 00 007              - 7 членове

06 35 00 008               - 9 членове

06 35 00 009               - 7 членове


Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Николова

СЕКРЕТАР:
Владимир Христов

* Публикувано на 21.08.2014 в 18:07 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол