Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 15 - НС
Враца, 29.08.2014

ОТНОСНО: регистриране и обявяване на кандидатската листа в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. на ПП“ Движение за права и свободи“

Постъпило е предложение с вх. №КЛ-1/28.08.2014г.  във входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 година от   ПП „Движение за права и свободи", представлявана от Лютви Ахмед Местан чрез пълномощника Борислав Константинов Банчев за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Шести Врачански изборен район (Приложение № 64-НС от изборните книжа) . Към предложението са приложени следните документи:

1. Заявления от кандидатите (Приложение № 66-НС от изборните книжа )- 12 бр.;

2. Декларации от кандидатите (Приложение № 67-НС от изборните книжа )-12бр.;

3. Декларации от кандидатите (Приложение № 68-НС от изборните книжа )-12бр.;

4. Пълномощно № 8 от 06.08.2014г. на Председателя на ПП"Движение за права и свободи" в полза на Борислав Костадинов Банчев с изричното право да подава предложение за регистрация на кандидати за народни представители в РИК.

Кандидатската листа е предадена и на технически носител в електронен вид в EXCEL формат в изпълнение на Решение № 771-НС от 22.08.2014г. на ЦИК.

Районна избирателна комисия Враца извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на ИК.

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, РИК-Враца

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Шести Врачански изборен район на ПП"Движение за права и свободи", както следва:

1.Камен Костов Костадинов с ЕГН..................;

2. Айхан Ахмед Етем с ЕГН ...................;

3. Касъм Мехти Касъмов с ЕГН .................;

4. Стоян Генчев Стоянов с ЕГН ...............;

5. Емил Алексиев Тодоров с ЕГН .............;

6. Десислава Николаева Марковска с ЕГН .................;

7. Соня Димитрова Тинчева с ЕГН .................;

8. Бранимир Асенов Бочев с ЕГН ....................;

9. Жанета Петрова Вутова с  ЕГН .....................;

10. Каролина Симеонова Кьолер с ЕГН ...................;

11. Асен Ицов Кирилов с ЕГН ............................;

12. Цветомира Лазарова Димова с  ЕГН ...................

 

РИК-Враца издава удостоверение за регистрация на гореизброените кандидати за народни представители съгласно приложение № 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на Централната избирателна комисия.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Николова

СЕКРЕТАР:
Владимир Христов

* Публикувано на 29.08.2014 в 18:09 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол