Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 151 – НС
Враца, 03.10.2014

ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидатска листа, регистрирана от коалиция „БСП Лява България“

Постъпило е предложение към вх. № Z-3-5/01.10.2014 г., 13:00 ч. във Входящия регистър на предложени за регистрация застъпници в изборите за народни представители  на  5 октомври 2014 г. от Васил Иванов Драганов, упълномощен представител от коалиция „БСП Лява България".

Към предложението са приложени списък на застъпниците - 2 бр. на хартиен носител, на електронен носител, копия на пълномощни. Предлага се да бъдат регистрирани общо 25 броя в изборните комисии  на територията на Шести изборен район- Врачански съгласно приложен списък.

Извършена е проверка чрез „Информационно обслужване" АД  на представените данни на лицата и е полученото потвърждение за коректността на данните на 25 броя зястйпници, поради което РИК Враца намира, че са налице условията за регистриране на 25 застъпници, съгласно потвърден списък от „Информационно обслужване" АД .

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, вр. чл. 118, ал.2 и чл. 122, ал.1 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия в Шести район - Врачански

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА 25 броя застъпници на кандидатската листа на  коалиция „БСП Лява България" в избирателните комисии на територията на Шести изборен район- Врачански, съгласно приложен Списък, представляващ Приложение № 1 неразделна част от настоящото решение.

На лицата да бъдат издадени удостоверения за застъпници и да бъдат вписани в регистъра на застъпниците.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Николова

СЕКРЕТАР:
Владимир Христов

* Публикувано на 04.10.2014 в 10:42 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол