Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 16 - НС
Враца, 29.08.2014

ОТНОСНО: регистриране и обявяване на кандидатската листа в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. на коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)

Постъпило е предложение с вх. № КЛ-2/28.08.2014г.  във входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 година от   коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане), представлявана от Бойко Кирилов Радоев чрез пълномощника Славей Милетиев Григоров за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Шести Врачански изборен район (Приложение № 64-НС от изборните книжа). Към предложението са приложени следните документи:

1. Заявления от кандидатите (Приложение № 66-НС от изборните книжа )- 12 бр.;

2. Декларации от кандидатите (Приложение № 67-НС от изборните книжа )-12бр.;

3. Декларации от кандидатите (Приложение № 68-НС от изборните книжа )-12бр.;

4. Пълномощно с нотариална заверка от 25.08.2014г., издадено от представляващия  коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) Георги Седефчов Първанов в полза на Бойко Кирилов Радоев с изричното право  да подписва и подава предложение за регистрация на кандидати за народни представители в РИК;

5. Пълномощно, издадено от Бойко Кирилов Радоев в полза на Славей Милетиев Григоров с изричното право  да представлява коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) пред РИК и да подава предложение за регистрация на кандидати за народни представители в РИК.

Кандидатската листа е предадена и на технически носител в електронен вид в EXCEL формат в изпълнение на Решение № 771-НС от 22.08.2014г. на ЦИК.

Районна избирателна комисия Враца извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на ИК.

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, РИК-Враца

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Шести Врачански изборен район на коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане), както следва:

1. Иван Аспарухов Цанов с ЕГН ...............;

2. Славей Милетиев Григоров с ЕГН .............;

3. Юлия Димитрова Кънчева-Стоманярска с ЕГН ...........;

4. Преслав Василев Христов с ЕГН ...............;

5.Анатолий Янакиев Абаров с ЕГН ................;

6.Красимир Петров Цветковски с ЕГН ...............;

7. Нина Кръстева Данова с ЕГН ...................;

8.Даринка Трифонова Димитрова с ЕГН ..................;

9. Гергана Тодорова Русинова с  ЕГН ...................;

10. Стела Николаева Илиева с ЕГН ....................;

11. Светла Илиева Николова с ЕГН .....................;

12. Никодим Лалов Петров с  ЕГН ....................

 

РИК-Враца издава удостоверение за регистрация на гореизброените кандидати за народни представители съгласно приложение № 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на Централната избирателна комисия.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Николова

СЕКРЕТАР:
Владимир Христов

* Публикувано на 29.08.2014 в 18:13 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол