Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 170 - НС
Враца, 06.10.2014

ОТНОСНО: установяване на съществени несъответствия между фабричните номера на получения и предадения протокол от секционната избирателна комисия и съществено несъответствие във вписаните в протокола данни

При приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии, назначени на територията на шести Врачански изборен район в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., РИК-Враца установи, че е налице несъответствие между фабричните номера /060283 и 060282/ на получените от СИК № 060800027, който предаде на РИК-Враца протокол с фабричен номер № 060304. В хода на същата процедура по приемане на секционни протоколи, РИК-Враца установи, че в СИК с № 060800016 не може да представи на комисията един от двата получени формуляра на протоколи за установяване на резултатите от гласуването за народни представители, а в представения такъв са налице съществени несъответствия във вписаните данни, които не могат да бъдат отстранени от секционната комисия. Също така РИК-Враца установи, че са налице съществени несъответствия и във вписаните данни в протокола за установяване на изборния резултат в секцията, представен от СИК № 063100025, които не могат да бъдат отстранени от самата комисия и нямащи характер на очевидни технически грешки по смисъла на чл. 287, ал. 5 от ИК В тези хипотези законодателят е предписал съгласно разпоредбата на чл. 287, ал. 3 от ИК,  секционната и районна избирателни комисии да извършат ново преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички останали секционни избирателни комисии.

С оглед на провеждане на процедурата по чл. 287, ал. 3 от ИК следва да бъде осигурено наличието на състава на СИК така че да се осигури кворум. Допълнително на посочените по-горе СИК следва да бъде представен, при необходимост, и нов формуляр на протокол при съставяне на нарочен протокол /Приложение № 83-НС/.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 287, ал. 3 от ИК, РИК-Враца

 

РЕШИ

 

КОНСТАТИРА несъответствие между фабричните номера /060283 и 060282/ на получените от СИК № 060800027 в предизборния ден протоколи и този, който предаде на РИК-Враца в изборния ден- протокол с фабричен номер № 060304.

КОНСТАТИРА съществени несъответствия във вписаните данни в протокола /Приложение № 87-НС-х/  на СИК № 060800016, които не могат да бъдат отстранени от секционната комисия и и нямащи характер на очевидни технически грешки по смисъла на чл. 287, ал. 5 от ИК.

КОНСТАТИРА съществени несъответствия във вписаните данни в протокола за установяване на изборния резултат в секцията, представен от СИК № 063100025, които не могат да бъдат отстранени от самата комисия и нямащи характер на очевидни технически грешки по смисъла на чл. 287, ал. 5 от ИК.

ПОСТАНОВЯВА извършване на ново преброяване на гласовете,  което да се извърши съвместно от РИК-Враца и посочените по-горе СИК след приемането на протоколите на всички секционни избирателни комисии като резултатите бъдат вписани в протокол на  СИК -Приложение № 87-НС-х по предвидения в ИК ред.

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Николова

СЕКРЕТАР:
Владимир Христов

* Публикувано на 07.10.2014 в 14:14 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол