Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 18 - НС
Враца, 29.08.2014

ОТНОСНО: регистриране и обявяване на кандидатската листа в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. на ПП „ГЕРБ“

Постъпило е предложение с вх. №КЛ-4/29.08.2014г.  във входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 година от ПП „ГЕРБ", представлявана от Бойко Методиев Борисов чрез пълномощника Петя Цветанова Аврамова за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Шести Врачански изборен район (Приложение № 64-НС от изборните книжа ). Към предложението са приложени следните документи:

1. Заявления от кандидатите (Приложение № 66-НС от изборните книжа )- 12 бр.;

2. Декларации от кандидатите (Приложение № 67-НС от изборните книжа )-12бр.;

3. Декларации от кандидатите (Приложение № 68-НС от изборните книжа )-12бр.;

4. Пълномощно № КО-Г-106 от 06.08.2014г. на Председателя на ПП „ГЕРБ" в полза на Петя Цветанова Аврамова с изричното право да регистрира кандидати за народни представители, като представи в РИК решение на Изпълнителната комисия за утвърждаване на кандидатите за народни представители и подписано от председателя, и подпечатано с печата на партията предложение за регистрация на кандидатската листа за народни представители.

5. Решение №709-НС/14.08.2014г. на ЦИК и Удостоверение за регистрация-копия;

6. Удостоверение за актуално състояние на ПП „ГЕРБ"-копие;

7. Решение № 99-00-ГИК-214/27.08.2014г. на Изпълнителната комисия на ПП „ГЕРБ".

Кандидатската листа е предадена и на технически носител в електронен вид в EXCEL формат в изпълнение на Решение № 771-НС от 22.08.2014г. на ЦИК.

Районна избирателна комисия Враца извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на ИК.

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, РИК-Враца

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Шести Врачански изборен район на ПП „ГЕРБ" както следва:

1. Петя Цветанова Аврамова с ЕГН ..........;

2. Тотю Младенов Младенов с ЕГН ..........;

3. Красен Георгиев Кръстев с ЕГН ..........;

4. Мирослав Петров Комитски с ЕГН ..........;

5. Рашо Страшимиров Първанов с ЕГН ..........;

6. Малина Иванова Николова с ЕГН ..........;

7. Валери Маринов Ангелов с ЕГН .........;

8. Георги Христов Гетовски с ЕГН ..........;

9. Николай Хинков Рашев с  ЕГН ..........;

10. Симона Христова Тeнджерска с ЕГН ..........;

11. Венко Венциславов Стоев с ЕГН ..........;

12. Евгени Ангелов Ефремов с  ЕГН .............

 

РИК-Враца издава удостоверение за регистрация на гореизброените кандидати за народни представители съгласно приложение № 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на Централната избирателна комисия.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Николова

СЕКРЕТАР:
Владимир Христов

* Публикувано на 29.08.2014 в 18:21 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол