Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 20 - НС
Враца, 01.09.2014

ОТНОСНО: регистриране и обявяване на кандидатската листа в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. на коалиция „БСП лява България“

Постъпило е предложение с вх. № КЛ-6/30.08.2014г. във входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 година от коалиция „БСП лява България", подписано от представляващия Михаил Райков Миков за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Шести Врачански изборен район (Приложение № 64-НС от изборните книжа ). Към предложението са приложени следните документи:
1. Заявления от кандидатите (Приложение № 66-НС от изборните книжа )- 12 бр.;
2. Декларации от кандидатите (Приложение № 67-НС от изборните книжа )-12бр.;
3. Декларации от кандидатите (Приложение № 68-НС от изборните книжа )-12бр.;
Кандидатската листа е предадена и на технически носител в електронен вид в EXCEL формат в изпълнение на Решение № 771-НС от 22.08.2014г. на ЦИК.
Районна избирателна комисия Враца извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на ИК.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, РИК-Враца

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Шести Врачански изборен район на коалиция „БСП лява България" както следва:

1. Георги Тодоров Божинов с ЕГН xxxxxxxxxx;
2. Цветелина Върбанова Дамяновска с ЕГН xxxxxxxxxx;
3. Тома Янков Томов с ЕГН xxxxxxxxxx;
4. Мая Тодорова Тодорова с ЕГН xxxxxxxxxx;
5. Цветелина Теодосиева Късльовска с ЕГН xxxxxxxxxx;
6. Йордан Тодоров Гергов с ЕГН xxxxxxxxxx;
7. Васил Цветанов Стоянов с ЕГН xxxxxxxxxx;
8. Людмил Благоев Маринов с ЕГН xxxxxxxxxx;
9. Людмила Цекова Тодорова с ЕГН xxxxxxxxxx;
10. Николай Йорданов Петранов с ЕГН xxxxxxxxxx;
11. Наталия Христова Цветкова с ЕГН xxxxxxxxxx;
12. Иван Пенчев Пенчев с ЕГН xxxxxxxxxx.

РИК-Враца издава удостоверение за регистрация на гореизброените кандидати за народни представители съгласно приложение № 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на Централната избирателна комисия.
Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Николова

СЕКРЕТАР:
Владимир Христов

* Публикувано на 01.09.2014 в 19:54 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол