Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 21 - НС
Враца, 01.09.2014

ОТНОСНО: регистриране и обявяване на кандидатската листа в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ“

Постъпило е предложение с вх. № КЛ-7/31.08.2014г. във входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 година от Борислав Димитров Сандов представляващ по пълномощие ПП „ЗЕЛЕНИТЕ", чрез пълномощника Калин Апостолов Ангелов за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Шести Врачански изборен район (Приложение № 64-НС от изборните книжа ). Към предложението са приложени следните документи:
1. Заявления от кандидатите (Приложение № 66-НС от изборните книжа ) - 5 бр.;
2. Декларации от кандидатите (Приложение № 67-НС от изборните книжа )- 5 бр.;
3. Декларации от кандидатите (Приложение № 68-НС от изборните книжа )- 5 бр.;
4. Пълномощно с нотариална заверка, издадено от Андрей Николаев Ковачев, Деница Петрова Йоцова и Петко Костадинов Ковачев - съпредседатели на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ" в полза на Борислав Димитров Сандов с правата да заявява, попълва и подава заявления за регистрация и кандидатите на партията;
5.Пълномощно от Борислав Димитров Сандов в полза на Калин Апостолов Ангелов с изричното право да го представлява пред РИК - Враца, като подаде предложението за регистрация на кандидатската листа за народни представители на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ" в изборен район №6 - Врачански
Кандидатската листа е предадена в електронен вид по електронната поща на РИК-Враца в EXCEL формат в изпълнение на Решение № 771-НС от 22.08.2014г. на ЦИК.
Районна избирателна комисия Враца извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на ИК.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, РИК-Враца

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Шести Врачански изборен район на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ", както следва:

1. Милен Благоев Стоянов с ЕГН xxxxxxxxxx;
2. Аглика Илиева Крушовенска с ЕГН xxxxxxxxxx;
3. Владислав Панчев Панев с ЕГН xxxxxxxxxx;
4. Димитър Емилов Хъртарски с ЕГН xxxxxxxxxx;
5. Ели Христова Илиева с ЕГН xxxxxxxxxx.

РИК-Враца издава удостоверение за регистрация на гореизброените кандидати за народни представители съгласно приложение № 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на Централната избирателна комисия.
Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Николова

СЕКРЕТАР:
Владимир Христов

* Публикувано на 01.09.2014 в 20:00 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол