Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 22 - НС
Враца, 01.09.2014

ОТНОСНО: регистриране и обявяване на кандидатската листа в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. на ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“

Постъпило е предложение с вх. № КЛ-8/31.08.2014г. във входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 година от Валентин Симеонов Симов- председател на ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ", чрез пълномощника Васко Райчинов Йотов за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Шести Врачански изборен район (Приложение № 64-НС от изборните книжа ). Към предложението са приложени следните документи:
1. Заявления от кандидатите (Приложение № 66-НС от изборните книжа ) - 3 бр.;
2. Декларации от кандидатите (Приложение № 67-НС от изборните книжа )- 3 бр.;
3. Декларации от кандидатите (Приложение № 68-НС от изборните книжа )- 3 бр.;
4. Пълномощно № 9 от 26.08.2014г., издадено от Валентин Симеонов Симов - председател на ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ" в полза на Васко Райчинов Йотов с правата да представлява, подпише и внесе необходими документи за регистрация на кандидатите за народни представители в РИК-Враца.
Кандидатската листа е предадена в електронен вид по електронната поща на РИК-Враца в EXCEL формат в изпълнение на Решение № 771-НС от 22.08.2014г. на ЦИК.
Районна избирателна комисия Враца извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на ИК.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, РИК-Враца

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Шести Врачански изборен район на ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ", както следва:


1. Васко Райчинов Йотов с ЕГН xxxxxxxxxx;
2. Дарина Йорданова Кръстева с ЕГН xxxxxxxxxx;
3. Евгени Цветанов Могилски с ЕГН xxxxxxxxxx.

РИК-Враца издава удостоверение за регистрация на гореизброените кандидати за народни представители съгласно приложение № 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на Централната избирателна комисия.
Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Николова

СЕКРЕТАР:
Владимир Христов

* Публикувано на 01.09.2014 в 20:04 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол