Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 24 - НС
Враца, 01.09.2014

ОТНОСНО: Получен сигнал от Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ) за неизпълнение от страна на регионални медии на изискванията на чл.198, ал.4 от Изборния кодекс

По електронната поща на РИК е постъпил сигнал, заведен в дневника на входящата кореспонденция на РИК-Враца с вх. № 45/29.08.2014 г., в който се посочват конкретни регионални медии, за които се твърди, че не са изпълнили предписанията на чл.198, ал.4  от ИК относно условията и тарифите за отразяване и предизборна реклама 

Съгласно посочения законов текст условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия по не по-късно от 40 дни преди изборния ден.

 

С протоколно решение от 29.08.2014г.  РИК-Враца излъчи  работна група със задача да извърши проверка и докладва проект за решение. Проверката установи следното:

1. Радио с регионално разпространение - Радио „Трибали" - Враца - http://www.tribali.bg. Посещението на сайта и прегледът на поместените новини показва значително намаляване на броя на новините през 2013 година, като последната новина е от 07.01.2014г., а предпоследната - от октомври 2013 година. Изводът е, че медията не поддържа сайта, а много вероятно е да е прекратила тази си дейност и следователно няма нужда от обявления за предизборна реклама,  тъй като няма данни  за доставяне на медийни услуги по платено отразяване на предизборната кампания в изборите за народни представители на 5 октомври 2014г. Сигналът на ГИСДИ не се потвърждава за тази част.

2. Онлайн медия с регионална аудитория „Модерна Враца" - http://modernavratza.com . В сайта са налице следните достъпни за потребителите раздели: Начало, Новини, Видео, Синя лампа, Политика, Бодили, Спорт, Култура, Контакти, Търсене. В нито един от тях не беше констатирано наличие на обявление за тарифи за предизборна реклама, поставяне на банери, линкове и прочие, свързани с предизборната кампания. Търсенето с вградената търсачка не откри попадения, поради което води до извода, че желаещите присъствие в този сайт участници в изборите нямат информация за цените. От друга страна на сайта не бяха открити каквито и да е подобни линкове, материали и пр. Няма и данни, че медията извършва дейност по платено отразяване на предизборната кампания в изборите за народни представители на 5 октомври 2014г. Следва да се има предвид, че разпоредбата на чл. 198, ал. 3 от ИК не задължава, а предоставя възможност на търговските електронни медии да предоставят време за платено отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети регистрирали кандидати, при едни и същи условия и цени. В този смисъл задължението по чл. 198, ал. 4 от ИК е адресирано към търговските електронни медии, които са решили да се възползват от законовата възможност, посочена по-горе, а не към всяка една такава медия.  На сайта бяха открити в раздела Политика почти еднотипни (дори по размер) съобщения за регистрацията на кандидатските листи на регистриралите се до момента в РИК-Враца партии и коалиции, което може да се счете като нормална (а не предизборна) информационна дейност, несвързана със заплащане от страна на съответните партии и коалиции.

3. Онлайн медия с регионална аудитория „Враца нюз" - http://vratzanews.com. Още в началната страница на сайта има бутон Избори, след избора на който първото нещо, което потребителят вижда е офертата на юридическото лице - собственик на медията за предизборната кампания. Същата е в два раздела - печатна за вестника и онлайн - за сайта. С това се доказва, че изискванията на Изборния Кодекс в частта му за електронната предизборна кампания са изпълнени от тази медия и сигналът на ГИСДИ не се потвърждава за тази медия.

4. Онлайн медия с регионална аудитория „Враца инфо" - http://vratza-info.net. В сайта има бутони За реклама и Общи условия. Внимателният им прочит показва, че няма конкретни цени за каквито и да е банери, линкове и пр. Напротив, има указания за контакти на посочения мейл или телефон относно конкретни цени. В общите условия, както и при разглеждане на сайта се установява, че липсват каквито и да са политически насочени новини, липсва раздел Политика, а новини от региона са в раздела Новини, който показва по 2-3 новини за деня. Основната насоченост на сайта е към бизнес-новини и реклама, както и обяви от частни лица. С голяма степен на вероятност може да се приеме, че ръководството на медията не възнамерява да помества на сайта предизборни материали, поради и което липсва нужда от обявяване на изрична тарифа за предизборни материали. Медията би извършила нарушение, едва ако започне публикуване на материали по платено отразяване на предизборната кампания в изборите за народни представители на 5 октомври 2014г.

5. Онлайн медия с регионална аудитория „Трибали" - http://www.tribali.info. В долния край на всяка страница на сайта има секция Реклама, където дори визуално е показано какви цени имат различните места за поместване на предизборна реклама. Съществува и изричен текст конкретно за Избори 2014, който установява определени надценки. С това сигналът на ГИСДИ не се потвърждава за тази медия.

 

 

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, точки 1, връзка с  чл. 198, ал. 3 от Изборния кодекс, РИК-Враца

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал от Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ) с вх. № 45/29.08.2014 г. за неизпълнение от страна на конкретно посочени регионални медии на изискванията на чл.198, ал.4 от Изборния кодекс.

Копие от решението да се изпрати на сигнализиращата организация и за сведение на проверяваните медии.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Николова

СЕКРЕТАР:
Владимир Христов

* Публикувано на 03.09.2014 в 14:02 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол