Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 26 - НС
Враца, 01.09.2014

ОТНОСНО: регистриране и обявяване на кандидатската листа в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. на КП „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“

Постъпило е предложение с вх. № КЛ-11/ 01.09.2014г. във входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 година от Александър Панайотов Каракачанов и Маргарита Милева Милева, представляващи КП „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", чрез пълномощника Чавдар Кръстев Кръстев за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Шести Врачански изборен район (Приложение № 64-НС от изборните книжа ). Към предложението са приложени следните документи:
1. Заявления от кандидатите (Приложение № 66-НС от изборните книжа ) - 6 бр.;
2. Декларации от кандидатите (Приложение № 67-НС от изборните книжа )- 6 бр.;
3. Декларации от кандидатите (Приложение № 68-НС от изборните книжа )- 6 бр.;
4. Пълномощно от 28.08.2014г., Александър Панайотов Каракачанов и Маргарита Милева Милева, представляващи КП „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" в полза на Чавдар Кръстев Кръстев да регистрира кандидатската листа на КП „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" в РИК-Враца.
Кандидатската листа е предадена на технически носител - CD в EXCEL формат на РИК-Враца в изпълнение на Решение № 771-НС от 22.08.2014г. на ЦИК.
Районна избирателна комисия Враца извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на ИК.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, РИК-Враца

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Шести Врачански изборен район на КП „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" , както следва:

1. Чавдар Кръстев Кръстев с ЕГН xxxxxxxxxx;
2. Ирена Станиславова Борисова с ЕГН xxxxxxxxxx;
3. Габриел Георгиев Герасимов с ЕГН xxxxxxxxxx;
4. Стела Ментова Дечева с ЕГН xxxxxxxxxx;
5. Васко Петров Иванов с ЕГН xxxxxxxxxx;
6. Иван Пешев Иванов с ЕГН xxxxxxxxxx.
.
РИК-Враца издава удостоверение за регистрация на гореизброените кандидати за народни представители съгласно приложение № 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на Централната избирателна комисия.
Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Николова

СЕКРЕТАР:
Владимир Христов

* Публикувано на 01.09.2014 в 20:28 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол