Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 50 -НС
Враца, 09.09.2014

ОТНОСНО: назначаване на СИК на територията на община Борован за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от кмета на община Борован  с вх. № 51 от 03.09.2014  год. на РИК-Враца относно проведените консултации за състав на секционни избирателни комисии в община  Борован.

Към писмото са представени всички изискуеми документи съгласно разпоредбите на чл. 91, ал. 4-6 от ИК, включително протокол за проведени консултации на 29.08.2014 год.

Не е налице постигнато съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в община Борован. Участниците в консултациите са постигнали съгласие по отношение на общия брой на членовете на СИК на територията на общината и общия брой на ръководните места в СИК, като постигнатото съгласие напълно съвпада с броя на членовете и на ръководството на СИК изчислени съгласно методиката по Решение № 672-НС от 13.08.2014 г. на ЦИК. В тази фактическа обстановка РИК-Враца счита, че преди да назначи поименния състав на СИК на територията на община Борован следва да определи разпределение на категориите ръководни длъжности по съответните партии и коалиции, а именно - ПП ГЕРБ - от общо 10 ръководни места следва да получи 4 председателски, 3 зам.- председателски и 3 секретарски места; Коалиция за България - от общо 10 ръководни места следва да получи  3 председателски, 3 зам.- председателски и 4 секретарски места; ПП ДПС - от общо 6 ръководни места следва да получи 2 председателски, 2 зам.- председателски и 2 секретарски места и ПП АТАКА - от общо 4 ръководни места следва да получи 1 председателско, 2 зам.- председателски и 1 секретарско места.  Посочването и горното разпределение е необходимо и с оглед на предмета на спора между участниците в консултациите, които са предложили конкурентни кандидатури за пет конкретно определни ръководни длъжности и същевременно не са направили предложения за ръководни места в други СИК.

 

С оглед на горното и на основание на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл.91, ал.12, пр. първо от Изборния кодекс, и във връзка с Решение № 672-НС от 13.08.2014 г. на ЦИК, Заповед  № 340/15.08.2014 година на кмета на община Борован, Решение № 11-НС/19.08.2014 год. на РИК - Враца, РИК - Враца

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА 10 секционни избирателни комисии в община Борован, съгласно Приложение № 1,  неразделна част от настоящето решение.

УТВЪРЖДАВА списък с резервни членове на секционните избирателни комисии в община Борован съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящето решение.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му чрез РИК-Враца пред Централната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Николова

СЕКРЕТАР:
Владимир Христов

* Публикувано на 10.09.2014 в 17:31 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол