Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 52 - НС
Враца, 15.09.2014

ОТНОСНО: сигнал с вх. №78/12.09.2014 г. от Венцислав Асенов Лаков за нерегламентирана предизборна агитация

В РИК-Враца е постъпил сигнал с вх. №78/12.09.2014 г. от Венцислав Асенов Лаков в качеството му на кандидат за народен представител от ПП „АТАКА" от Шести изборен район - Врачански в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. относно нерегламентирана предизборна агитация. В сигнала се съдържат данни, че в центъра на гр. Враца на бул. „Никола Войводов" до сградата на бившето кино „Коларов" е разпънат транспарант на коалиция НФСБ - ВМРО с искане за проверка дали горепосоченото съответства на общинските разпоредби за местата за предизборна агитация.

РИК-Враца, на свое заседание от 12.09.2014 г., с протоколно решение от същата дата, излъчи работна група от трима свои членове със задача да извърши проверка по изложеното в сигнала и да докладва установеното. Работната група констатира следното:

Със Заповед № 1421 от 01.09.2014 г. на кмета на Община Враца в съответствие с изискванията на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение №  722-НС от 15.08.2014 г. на ЦИК са определени местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Враца по време на предизборната кампания за  изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. В заповедта изрично е посочено, че агитационни материали- плакати, афиши, съобщения и други се поставят на специални информационни табла като са указани и точните места, на които се разполагат таблата.  Освен това в същата заповед е изрично забранено поставянето на агитационни материали на места, общинска собственост, които не са упоменати в заповедта.

На 12.09.2014 г. определената от  РИК Враца работна група  извърши оглед на мястото, посочено в сигнала и констатира наличие на разпънат транспарант на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО. Транспарантът е закрепен от едната страна за стълб на уличното осветление, представляващ общинска собственост, а от другата е завързан за дърво точно пред сградата на бившето кино „Коларов" в гр. Враца и съдържа следния надпис: „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО" и посочен номер „24" в квадратче пред надписа, какъвто е и определения  чрез жребий в ЦИК пореден номер в бюлетината на коалицията ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., отразен и в Решение № 820-НС/02.09.2014 г. на ЦИК.

Направена е и справка в Общинска администрация Враца, която установи, че има издадено разрешение за поставяне на конкретния транспарант като в разрешението е посочено транспарантът да се постави „около кино Коларов", където реално в градинката пред сградата са разположени и таблата за поставяне на други агитационни материали съгласно Заповед №  1421 от 01.09.2014 г. на кмета на Община Враца.

РИК Враца приема, че в случая е налице предизборна агитация по смисъла на параграф 1, т. 17 от ДР на ИК. Налице е призив за подкрепа на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО в предстоящите избори за народни представители на 5 октомври 2014 г., за което недвусмислено навежда изписания пред наименованието на коалицията номер в нарочно оформено квадратче, наподобяващо по форма и подредба самата изборна бюлетина. Същевременно липсва задължителният текст съгласно чл. 183, ал. 2 ИК, а именно, че купуването и продаването на гласове е престъпление, която информация следва да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и да е разположена в обособено поле.

Транспарантът като агитационен материал  е разположен неправомерно в центъра на гр. Враца на бул. „Никола Войводов" до сградата на бившето кино „Коларов" в разрез с разпоредбите на Изборния кодекс и нарочната заповед на кмета на Община Враца относно мястото за поставяне на такива материали и същият следва да бъде премахнат. Дори да приемем, че транспарантът е поставен съобразно издаденото разрешение от община Враца, то същият следва да бъде премахнат поради нарушение на изискванията на чл. 183, ал. 2 от ИК.

На основание чл. 186, ал. 1 от ИК, премахването на агитационни материали, поставени в нарушение на кодекса е от  компетенцията на кмета на съответната община, в случая на кмета на община Враца.

 

Предвид гореизложеното РИК Враца намира, че сигнал с вх. № 78/12.09.2014 г. от Венцислав Асенов Лаков относно нерегламентирана предизборна агитация е основателен и следва да бъдат предприети мерки по премахване на така поставения транспарант в центъра на гр. Враца.

На основание чл. 72, ал.1, т.1 във връзка с чл.186, ал.1 от ИК,  РИК - ВРАЦА             

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК от страна на КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО.

ПОСТАНОВЯВА премахване на транспарант на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО,  разположен в  центъра на гр. Враца на бул. „Никола Войводов" до сградата на бившето кино „Коларов", несъдържащ информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. 

ВЪЗЛАГА на кмета на община Враца да предприеме действия по премахване на транспаранта съобразно изискванията на чл. 186, ал. 1 от ИК.

УКАЗВА на кмета на Община Враца при издаване на разрешения за поставяне на агитационни материали да спазва издадената от него заповед по реда на ИК.

 

Решението да се изпрати на кмета на община Враца за изпълнение.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Николова

СЕКРЕТАР:
Владимир Христов

* Публикувано на 16.09.2014 в 16:21 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол