Начало » Архив » Избори за Народно събрание 2013 » РИК

РИК

12.05.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК - Враца уведомява

12.05.2013 г.

 

 

8:00 ч.

10:00 ч.

13:00 ч.

17:00 ч.

20:00 ч. 20:30 ч.

Общини

Брой избиратели

Брой открити избирателни секции

Брой неоткрити изб.секции-причини и взети мерки

Брой гласували избиратели

% избирателна активност

Брой гласували избиратели

% избирателна активност

Брой гласували избиратели

% избирателна активност

Брой гласували избиратели

% избирателна активност

Брой СИК, в които се гласува след 20.00 ч.

1

Борован

4909.00

10.00

0.00

713.00

14.52

1334.00

27.00

2584.00

53.00

3051.00

62.00

0.00

2

Бяла Слатина

22858.00

39.00

0.00

3291.00

14.40

6737.00

29.44

10024.00

43.80

12336.00

53.90

0.00

3

Враца

72695.00

111.00

0.00

9728.00

13.38

18923.00

26.03

27754.00

38.18

35346.00

48.62

0.00

4

Козлодуй

17837.00

26.00

0.00

2873.00

16.11

5255.00

29.46

7802.00

43.74

9400.00

52.70

0.00

5

Криводол

8429.00

19.00

0.00

1875.00

22.24

3326.00

39.46

4694.00

55.69

5291.00

62.77

0.00

6

Мездра

19537.00

43.00

0.00

2863.00

14.65

5953.00

30,47

8267.00

42.31

10171.00

52.06

0.00

7

Мизия

6749.00

11.00

0.00

990.00

14.67

2032.00

30.10

2833.00

41.90

3603.00

53.38

0.00

8

Оряхово

10860.00

24.00

0.00

1400.00

12.89

3195.00

29.40

4223.00

39.00

5517.00

50.80

0.00

9

Роман

5753.00

16.00

0.00

888.00

15.44

1910.00

33.20

2595.00

45.11

3494.00

60.73

0.00

10

Хайредин

4614.00

9.00

0.00

773.00

16.75

1750.00

37.90

2343.00

50.80

2954.00

64.02

0.00

11

ОБЛАСТ ВРАЦА

174241.00

308.00

0.00

25394

15.51

50415.00

28.20

73119.00

45.35

91163.00

56.10

0.00

 
12.05.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 РИК - Враца уведомява

12.05.2013 г.

 

РИК Враца уведомява - изборният ден е приключил с решение № 160.
12.05.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК - Враца уведомява


12.05.2013 г.

От 19:30 заседание
Дневен ред:
1.Произнасяне по постъпили жалби.

 
12.05.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 РИК - Враца уведомява

12.05.2013 г.

 

От 10:30 заседание

Дневен ред:

1.Взимане на решения за замени в СИК.

2.Жалби.

 
12.05.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

 РИК - Враца уведомява

12.05.2013 г.

 

От 10:30 заседание

Дневен ред:

1.Взимане на решения за замени в СИК.

2.Жалби.
12.05.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

РИК - Враца уведомява

12.05.2013 г.

 

 

 

8:00 ч.

10:00 ч.

13:00 ч.

17:00 ч.

20:00 ч. 20:30 ч.

Общини

Брой избиратели

Брой открити избирателни секции

Брой неоткрити изб.секции-причини и взети мерки

Брой гласували избиратели

% избирателна активност

Брой гласували избиратели

% избирателна активност

Брой гласували избиратели

% избирателна активност

Брой гласували избиратели

% избирателна активност

Брой СИК, в които се гласува след 20.00 ч.

 
 
 
 
 
 

1

Борован

4909.00

10.00

0.00

713.00

14.52

1334.00

27.00

2584.00

53.00

3051.00

62.00

0.00

2

Бяла Слатина

22858.00

39.00

0.00

3291.00

14.40

6737.00

29.44

10024.00

43.80

12336.00

53.90

0.00

3

Враца

72695.00

111.00

0.00

9728.00

13.38

18923.00

26.03

27754.00

38.18

35346.00

48.62

0.00

4

Козлодуй

17837.00

26.00

0.00

2873.00

16.11

5255.00

29.46

7802.00

43.74

9400.00

52.70

0.00

5

Криводол

8429.00

19.00

0.00

1875.00

22.24

3326.00

39.46

4694.00

55.69

5291.00

62.77

0.00

6

Мездра

19537.00

43.00

0.00

2863.00

14.65

5953.00

30,47

8267.00

42.31

10171.00

52.06

0.00

7

Мизия

6749.00

11.00

0.00

990.00

14.67

2032.00

30.10

2833.00

41.90

3603.00

53.38

0.00

8

Оряхово

10860.00

24.00

0.00

1400.00

12.89

3195.00

29.40

4223.00

39.00

5517.00

50.80

0.00

9

Роман

5753.00

16.00

0.00

888.00

15.44

1910.00

33.20

2595.00

45.11

3494.00

60.73

0.00

10

Хайредин

4614.00

9.00

0.00

773.00

16.75

1750.00

37.90

2343.00

50.80

2954.00

64.02

0.00

11

ОБЛАСТ ВРАЦА

174241.00

308.00

0.00

25394

15.51

50415.00

28.20

73119.00

45.35

91163.00

56.10

0.00
11.05.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

  РИК - Враца уведомява

11.05.2013 г.

 

Информация за избирателна активност на 12.05.2013 г.

РИК Враца ще предоставя информация на медии в следните часове:

11:00, 14:00, 18:00, 20.30.
08.05.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК - Враца уведомява

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ИЗБОРЕН РАЙОН № 06 - ВРАЦА

Р Е Ш Е Н И Е

№ 89-НС

Враца, 26 април 2013 г.

ОТНОСНО:  Утвърждаване на мерки, позволяващи на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват при произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013г.

На основание чл.29,ал.1,т.6 от Изборния кодекс

РЕШИ :

Утвърждава предложените от Кмета на община Борован, Кмета на община Бяла Слатина, Кмета на община Враца, кмета на община Козлодуй, Кмета на община Кридовол, Кмета на община Мездра, Кмета на община Мизия, Кмета на община Оряхово и Кмета на община Хайредин, мерки, позволяващи на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват на изборите за народни представители на 12 май 2013г. в съответната община.

Възлага на кметовете на общините на територията на област Враца да обявят по подходящ начин утвърдените мерки - на обществени места, достъпни за жителите, чрез средствата за масова информация, на интернет-страниците на администрациите.

Приложение: Списък с утвърдени мерки, позволяващи на хора с увреждания на опорно.двигателния апарат и на зрението да се придвижват и да гласуват на изборите за народни представители на 12 май 2013г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ирина  Иванова

СЕКРЕТАР:
Малинка Михайлова

обявено на ........................................
свалено на .......................................

подпис: 1.
подпис: 2.

 

Приложение към Решение № 89 - НС , Враца 26.04.2013г.

За община Борован:

Определят се всички секции на територията на община Борован като достъпни за гласуване на избиратели  с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, които са оборудвани с рампи и позволяват достъпа на лицата с увреждания на опорно-двигателния апарат  до кабинката за гласуване.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да се обръщат към общинска администрация - Борован на телефон:091479440 на 12.05.2013 год.

За община Бяла Слатина:

Определят се  СИК № 060800001  и СИК № 060800002 в НУ „Цани Гинчев",  гр. Бяла Слатина, СИК № 060800007 в НУ „Христо Ботев", гр. Бяла Слатина, СИК № 060800008 СИК № 060800009, СИК № 060800010 ,  СИК № 060800012 в СОУ „Васил Левски", гр. Бяла Слатина, СИК № 06080014 в ПГ „Е.Багряна", гр. Бяла Слатина.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да се обръщат към общинска администрация - Бяла Слатина  на телефон:091582655 на 12 май 2013г.

За община Враца:

Определят се  СИК №61000003 в СОУ „В.Левски", СИК 061000010 в ПУИ „П. Берон", СИК № 061000007 в Стоматологичен център 1, СИК №061000015 в НУ"Ив.Вазов", СИК № 061000018 в Езикова гимназия „Йоан Екзарх", СИК № 061000016 в СОУ „Христо Ботев", СИК № 061000025 в ПМГ"Акад. Ив. Ценов", СИК № 061000035 в СОУ"Козма Тричков", СИК № 061000031 в СОУ"Отец Паисий", СИК № 061000033 в НУ „Св.Софроний Врачански", СИК № 061000045 в СОУ"В. Кънчов", СИК № 061000048 в „ОУ"Св.св. Кирил и Методий", СИК № 061000053 в бивш Текстилен техникум, СИК № 061000073 и СИК № 061000080 в СОУ"Никола Войводов", всички на територията на гр. Враца,  както и всички СИК в другите населени места от община Враца, като достъпни за гласуване на избиратели  с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да се обръщат към общинска администрация - Враца  на телефон: 092623146 от 09.00 до 17.00 на 12 май 2013 год., както и в кметствата на територията на община Враца. 

За община Козлодуй:

Определят се  СИК № 8 в СОУ „Св.св.Кирил и Методий" в гр. Козлодуй, СИК № 22 в ОДЗ "Радост" с.Гложене както и всички други СИК в другите населени места от община Козлодуй, като достъпни за гласуване на избиратели  с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да се обръщат към общинска администрация - Козлодуй както следва:

За гр. Козлодуй -телефон 097380784;

За с. Хърлец -телефон 091632204 и 091632205;

За с. Гложене  - телефон:091602332;

За с. Бутан - телефон 091682040;

За с. Крива Бара - телефон 091682594.

За община Криводол:

Определят се  СИК 062100003, в сградата на Културния дом, както и всички други СИК в другите населени места от община Криводол, като достъпни за гласуване на избиратели  с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да се обръщат към общинска администрация - Криводол както следва:09172545

За община Мездра:

Определят се  СИК № 7, находяща се в партера на социален комплекс /бивша сграда на АПК/, както и всички други СИК в другите населени места от община Мездра, като достъпни за гласуване на избиратели  с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да се обръщат към общинска администрация - Мездра както следва:0910/92102 и 0885695504 на 12. май.2013 год.

За община Мизия:

Определят се  СИК № 06 2800 003 в ОУ "Цанко Церковски", гр. Мизия, СИК № 06 2800 006 в Дневен център за деца, с. Войводово, СИК № 06 2800 007 в ОДЗ"Здравец", с. Крушовица, СИК № 06 2800 010 в Клуб на пенсионера, с. Софрониево, както и всички други СИК в другите населени места от община Мизия, като достъпни за гласуване на избиратели  с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да се обръщат към общинска администрация - Мизия ул."Г.Димитров" № 25-27 , тел.09161/ 20-12 или 0885 317559 на 12 май 2013г..

 

За община Оряхово:

Определят се  СИК № 063100004 в Общински детски комплекс, гр. Оряхово, СИК №063100013 в читалището в с.Селановци, СИК №063100018 в магазин на кооперацията в с. Остров, СИК №063100022 в читалището в с.Горни Вадин, СИК № 063100023 в пенсионерския клуб в с.Долни Вадин, СИК № 063100024 в сградата на училището в с.Лесковец, СИК № 063100025 в сградата на кметството в с.Галово, както и всички други СИК в другите населени места от община Оряхово, като достъпни за гласуване на избиратели  с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да се обръщат към общинска администрация - Оряхово на тел.: 091714703 и 0884118691 на 12 май 2013г.

За община Роман

Определят се всички секции на територията на община Роман като достъпни за гласуване на избиратели  с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, в които са създадени условия позволяващи на лицата с увреждания на опорно-двигателния апарат и на зрението да упражнят правото си на глас.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да се обръщат към общинска администрация - Роман на телефон:091232064 на 12.05.2013 год.

За община Хайредин:

Определят се  СИК № 063500001 в СОУ"Васил Воденичарски", с. Хайредин, СИК № 063500004 в ОУ"Горан Червеняшки", с. Михайлово, СИК № 063500005 в ОУ „Христо Ботев", с. Манастирище, СИК № 063500007 в сграда Кметство, с. Бързина, СИК № 063500009 в ОУ"Св.св.Кирил и Методий", с. Рогозен и СИК № 063500009 в сграда „Здравна служба", с. Ботево, като достъпни за гласуване на избиратели  с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да се обръщат към общинска администрация - Хайредин  на тел.: 0879804830 и 0879263409

За всички общини: Оборудването и обозначението на помещенията да се извърши от СИК със съдействието на общинските администрации, съобразно изискванията на Решение № 2392-НС от 08.04.2013 год. на ЦИК.

 

Приложение към Решение № 89 - НС , Враца 26.04.2013г.

За община Борован:

Определят се всички секции на територията на община Борован като достъпни за гласуване на избиратели  с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, които са оборудвани с рампи и позволяват достъпа на лицата с увреждания на опорно-двигателния апарат  до кабинката за гласуване.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да се обръщат към общинска администрация - Борован на телефон:091479440 на 12.05.2013 год.

За община Бяла Слатина:

Определят се  СИК № 060800001  и СИК № 060800002 в НУ „Цани Гинчев",  гр. Бяла Слатина, СИК № 060800007 в НУ „Христо Ботев", гр. Бяла Слатина, СИК № 060800008 СИК № 060800009, СИК № 060800010 ,  СИК № 060800012 в СОУ „Васил Левски", гр. Бяла Слатина, СИК № 06080014 в ПГ „Е.Багряна", гр. Бяла Слатина.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да се обръщат към общинска администрация - Бяла Слатина  на телефон:091582655 на 12 май 2013г.

За община Враца:

Определят се  СИК №61000003 в СОУ „В.Левски", СИК 061000010 в ПУИ „П. Берон", СИК № 061000007 в Стоматологичен център 1, СИК №061000015 в НУ"Ив.Вазов", СИК № 061000018 в Езикова гимназия „Йоан Екзарх", СИК № 061000016 в СОУ „Христо Ботев", СИК № 061000025 в ПМГ"Акад. Ив. Ценов", СИК № 061000035 в СОУ"Козма Тричков", СИК № 061000031 в СОУ"Отец Паисий", СИК № 061000033 в НУ „Св.Софроний Врачански", СИК № 061000045 в СОУ"В. Кънчов", СИК № 061000048 в „ОУ"Св.св. Кирил и Методий", СИК № 061000053 в бивш Текстилен техникум, СИК № 061000073 и СИК № 061000080 в СОУ"Никола Войводов", всички на територията на гр. Враца,  както и всички СИК в другите населени места от община Враца, като достъпни за гласуване на избиратели  с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да се обръщат към общинска администрация - Враца  на телефон: 092623146 от 09.00 до 17.00 на 12 май 2013 год., както и в кметствата на територията на община Враца. 

За община Козлодуй:

Определят се  СИК № 8 в СОУ „Св.св.Кирил и Методий" в гр. Козлодуй, СИК № 22 в ОДЗ "Радост" с.Гложене както и всички други СИК в другите населени места от община Козлодуй, като достъпни за гласуване на избиратели  с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да се обръщат към общинска администрация - Козлодуй както следва:

За гр. Козлодуй -телефон 097380784;

За с. Хърлец -телефон 091632204 и 091632205;

За с. Гложене  - телефон:091602332;

За с. Бутан - телефон 091682040;

За с. Крива Бара - телефон 091682594.

За община Криводол:

Определят се  СИК 062100003, в сградата на Културния дом, както и всички други СИК в другите населени места от община Криводол, като достъпни за гласуване на избиратели  с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да се обръщат към общинска администрация - Криводол както следва:09172545

За община Мездра:

Определят се  СИК № 7, находяща се в партера на социален комплекс /бивша сграда на АПК/, както и всички други СИК в другите населени места от община Мездра, като достъпни за гласуване на избиратели  с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да се обръщат към общинска администрация - Мездра както следва:0910/92102 и 0885695504 на 12. май.2013 год.

За община Мизия:

Определят се  СИК № 06 2800 003 в ОУ "Цанко Церковски", гр. Мизия, СИК № 06 2800 006 в Дневен център за деца, с. Войводово, СИК № 06 2800 007 в ОДЗ"Здравец", с. Крушовица, СИК № 06 2800 010 в Клуб на пенсионера, с. Софрониево, както и всички други СИК в другите населени места от община Мизия, като достъпни за гласуване на избиратели  с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да се обръщат към общинска администрация - Мизия ул."Г.Димитров" № 25-27 , тел.09161/ 20-12 или 0885 317559 на 12 май 2013г..

 

За община Оряхово:

Определят се  СИК № 063100004 в Общински детски комплекс, гр. Оряхово, СИК №063100013 в читалището в с.Селановци, СИК №063100018 в магазин на кооперацията в с. Остров, СИК №063100022 в читалището в с.Горни Вадин, СИК № 063100023 в пенсионерския клуб в с.Долни Вадин, СИК № 063100024 в сградата на училището в с.Лесковец, СИК № 063100025 в сградата на кметството в с.Галово, както и всички други СИК в другите населени места от община Оряхово, като достъпни за гласуване на избиратели  с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да се обръщат към общинска администрация - Оряхово на тел.: 091714703 и 0884118691 на 12 май 2013г.

За община Роман

Определят се всички секции на територията на община Роман като достъпни за гласуване на избиратели  с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, в които са създадени условия позволяващи на лицата с увреждания на опорно-двигателния апарат и на зрението да упражнят правото си на глас.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да се обръщат към общинска администрация - Роман на телефон:091232064 на 12.05.2013 год.

За община Хайредин:

Определят се  СИК № 063500001 в СОУ"Васил Воденичарски", с. Хайредин, СИК № 063500004 в ОУ"Горан Червеняшки", с. Михайлово, СИК № 063500005 в ОУ „Христо Ботев", с. Манастирище, СИК № 063500007 в сграда Кметство, с. Бързина, СИК № 063500009 в ОУ"Св.св.Кирил и Методий", с. Рогозен и СИК № 063500009 в сграда „Здравна служба", с. Ботево, като достъпни за гласуване на избиратели  с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да се обръщат към общинска администрация - Хайредин  на тел.: 0879804830 и 0879263409

За всички общини: Оборудването и обозначението на помещенията да се извърши от СИК със съдействието на общинските администрации, съобразно изискванията на Решение № 2392-НС от 08.04.2013 год. на ЦИК.

 

 

 

 

 
30.04.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 РИК - Враца уведомява

30.04.2013 г.

По време на празничните и почивните дни от 01.05 до 06.05 РИК - Враца ще работи както следва:

 

От 01.05.2013 г. до 03.05 2013 г.

от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 17:00 ч.

 

На 06.05.2013 г. от 10:00 до 12:00 ч.

 
24.04.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

PИК - Враца уведомява

Днес 24.04.2013 г. в избирателен район № 6 - Враца са рaзкрити секции за гласуване с подвижни урни в следните общини:

Общ. Бяла Слатина
Общ. Криводол
Общ. Козлодуй
11.04.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК - Враца уведомява

Днес 11.04.2013 г. е крайния срок за избирателите с трайни увреждания да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна урна пред съответната община.

 Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол