Начало » РИК

РИК

05.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ


Изборния ден в МИР - 6 Врачански

Приключи в 19:50 във всички избирателни секции

 

    6:30 ч.                7:00 ч. 09:30 ч. 13:00 ч. 16:30 ч. 19:30 ч.       20:00 ч.
Общини Брой избиратели Брой открити избирателни секции Брой неоткрити изб.секции-причини и взети мерки Брой гласували избиратели % избирателна активност Брой гласували избиратели % избирателна активност Брой гласували избиратели % избирателна активност Брой гласували избиратели % избирателна активност Брой СИК, в които се гласува след 20.00 ч.
1 Борован 4787 10 0 765 15.98 1781 37.20 2638 55.11 2935 61.31 0
2 Бяла Слатина 22526 40 0 1956 8.68 6341 28.15 10194 45.25 12698 56.37 0
3 Враца 71833 111 0 4679 6.51 15866 22.09 26173 36.44 32640 45.44 0
4 Козлодуй 17652 26 0 1840 10.42 4161 23.57 7104 40.24 8481 48.05 0
5 Криводол 8218 19 0 1192 14.50 3008 36.60 4416 53.74 5062 61.60 0
6 Мездра 19329 44 0 1867 9.7 5661 29.29 8718 45.10 10495 54.30 0
7 Мизия 6571 11 0 675 10.27 1583 24.09 2405 36.60 2921 44.45 0
8 Оряхово 10651 24 0 1207 11.33 2813 26.41 4516 42.40 5235 49.15 0
9 Роман 5607 16 0 778 13.88 1960 34.96 3091 55.13 3585 63.94 0
10 Хайредин 4525 9 0 570 12.60 1685 37.24 2547 56.29 2887 63.80 0
11 ОБЛАСТ ВРАЦА 171699 310 0 15529 9.04 44859 26.13 71802 41.82 86939 50.63 0

 

 

 
30.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК -Враца на основание решение № 85 -НС от 29.09.2014 година оповестява телефони на общини на територията на област Враца, на които избиратели с увреждания да могат да заявят съдействие за гласуване в подходящи за тях избирателни секции :  

За община Борован:

Определят се всички секции на територията на община Борован като достъпни за гласуване на избиратели  хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 година.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се обръщат към общинска администрация - Борован и да поискат съдействие на 05.10.2014 г. от 07,00 ч.до 18,00 ч. тел :0896709640.

За община Бяла Слатина:

Определят се като достъпни за гласуване на избиратели  с увредено зрение или със затруднения в придвижването следните секции:

СИК № 060800001 -1 етаж и СИК № 060800002- 1 етаж в НУ „Цани Гинчев",  гр. Бяла Слатина.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се обръщат към общинска администрация - Бяла Слатина,  включително на телефон: 0915/82655.

За община Враца:

Определят се като достъпни за гласуване на избиратели  с увредено зрение или със затруднения в придвижването следните секции:

 За гр. Враца:

СИК №061000010 в ПУИ „П. Берон", ул. „Огоста" № 4

СИК 061000007 в " в ОУ „В.Левски", ж.к"Младост";

СИК № 061000008 в Стоматологичен център 1, ул „Ген.Леонов" № 5

СИК № 061000015 в НУ"Ив.Вазов", бул."Демокрация" № 32

СИК № 061000018 в Езикова гимназия „Йоан Екзарх", ул."Цар Обединител" № 9

СИК № 061000016 в СОУ „Христо Ботев", ул."Ген.Леонов" № 37

СИК № 061000025 в ПМГ"Акад. Ив. Ценов", бул."Демокрация" № 18

СИК № 061000035 в СОУ"Козма Тричков", ул."Антим 1" № 12

СИК № 061000031 в СОУ"Отец Паисий", ул."А.Стамболийски" № 10

СИК № 061000033 в НУ „Св.Софроний Врачански", ул."Ст.Кялъчев" № 2

СИК № 061000045 в СОУ"В. Кънчов", ул."Хан Аспарух" № 17

СИК № 061000048 в „ОУ"Св.св. Кирил и Методий", ул."С.Хаджикръстеви" № 14

СИК № 061000053 в бивш Текстилен техникум - ПГТР, ул. „Хр.Смирненски" № 3

СИК № 061000073 и СИК № 061000080 в СОУ"Никола Войводов", ж.к." Дъбника"

както и всички СИК в другите населени места от община Враца.

За селата в община Враца :

СИК № 061000081 - с.Челопек,салон на читалището;

СИК № 061000082- с.Паволче,УЧИЛИЩЕТО

СИК № 061000083- с.Костелево,клуб

СИК № 061000084- с.Веслец, малък салон на културен дом

СИК № 061000085- с.Горно Пещене, салон до кметството

СИК № 061000086- с.Тишевица, училището

СИК № 061000087- с.Вировско, читалището

СИК № 061000088- с.Мраморен, малък салон на читалището

СИК № 061000089- с.Голямо Пещене, кметство

СИК № 061000090- с.Баница, училището

СИК № 061000091- с.Баница, читалище

СИК № 061000092- с. Мало Пещене, салон

СИК № 061000093- с.Оходен, клуб на пенсионера

СИК № 061000094- с.Згориград, пенсионерски клуб

СИК № 061000095- с.Згориград, младежки клуб

СИК № 061000096- с.Нефела, салона на читалището

СИК № 061000097- с.Бели извор, сграда на училището

СИК № 061000098- с.Власатица, сграда на детска градина

СИК № 061000099- с.Лиляче, училището

СИК № 061000100- с.Лиляче, читалището

СИК № 061000101- с.Чирен, читалището

СИК № 061000102- с.Девене, читалището

СИК № 061000103- с.Три кладенци, читалището

СИК № 061000104- с. Лютаджик, клуб на пенсионера

СИК № 061000105- с.Върбица, клуб на пенсионера.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се обръщат към общинска администрация за транспорт - Враца на телефон: 092 62 31 46 от 07.00 до 18.00 на 05.10.2014 год.

За община Козлодуй:

Определят се като достъпни за гласуване на избиратели  с увредено зрение или със затруднения в придвижването следните секции:

За гр. Козлодуй - СИК № 8 в СОУ „Св.св.Кирил и Методий",

За гр. Козлодуй - СИК № 10- първи етаж на сградата на ПГЯЕ"Игор Курчатов",

За с. Хърлец - СИК № 16 - Квартален клуб

За с. Гложене -  СИК № 22 в ОДЗ"Радост"

За с. Бутан - СИК № 24 -първи етаж на ОУ"Кирил и Методии"

За с. Крива Бара СИК № 26 - първи етаж на НУ"Гео Милев",

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се обръщат към общинска администрация за транспорт заявки се приемат от 07.00 до 18.30 часа на 05.10.2014 година по населени места, както следва:

За гр. Козлодуй -телефон 0973/80784;

За с. Хърлец -телефон 0916/32204 и 0916/32205;

За с. Гложене  - телефон:09160/2332;

За с. Бутан - телефон 09168/2040;

За с. Крива Бара - телефон 09168/2594.

За община Криводол:

Определят се като достъпни за гласуване на избиратели  с увредено зрение или със затруднения в придвижването следните секции:

В гр. Криводол СИК № 062100003, помещаваща се в сградата на Културния дом - ул. „Освобождение" № 11.

Телефон за подаване на заявки от избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването за помощ в изборния ден за гр. Криводол: 09117/25 45.

За гласуване на избиратели с трайни увреждания, които не им позволява да упражнят избирателното право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, е образувана подвижна избирателна секция с обхват всички населени места в община Криводол.

За община Мездра:

Определят се като достъпни за гласуване на избиратели  с увредено зрение или със затруднения в придвижването следните секции:

СИК № 7, находяща се в партера на Социален комплекс /бивша сграда на АПК/ с телефон  0910/9-33-06, 

СИК № 8, находяща се на първи етеж в ПГ по МСС, както и всички други СИК в другите населени места от община Мездра.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се обръщат към общинска администрация - Мездра както следва: 0910/92102 и 0885/695504 на 05.10.2014 год.

За община Мизия:

Определят се като достъпни за гласуване на избиратели  с увредено зрение или със затруднения в придвижването следните секции:

За гр.Мизия  -СИК № 06 2800 003-ОУ "Цанко Церковски" с тел.:09161 / 23-05

За с.Войводово-  СИК № 06 2800 006- Дневен център за деца, ул."Христо Ботев" № 19- 0973/50109, 0884/902715

За с.Крушовица - СИК 06 2800 007- ОДЗ „Здравец" ул."Минко Костадинов" № 69- 09164/23-84 

За с.Софрониево- СИК № 06 2800 010, Клуб на пенсионера с тел.: 0885052377

За с.Липница -СИК № 06 2800 011, ОУ"Хр.Ботев"с тел.:   09167/23-22.

В село Сараево ще бъдат осигурени допълнително условия за гласуване на хора с увреждания.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите  с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се обръщат към общинска администрация - Мизия ул."Г.Димитров"№ 25-27 , тел.09161/ 20-12 или 0885 317559.

За община Оряхово:                                                   

Определят се като достъпни за гласуване на избиратели  с увредено зрение или със затруднения в придвижването следните секции:

За Оряхово - СИК № 063100004 в Общински детски комплекс, гр. Оряхово, СИК № 063100005 в Читалищна библиотека;

За с. Селановци - СИК № 063100013 и СИК №  063100017 в Читалище;

За с. Остров - СИК № 063100018 в Магазина на „Селкопа";

За с. Горни Вадин -СИК № 063100022 в Читалище;

За с. Долни Вадин - СИК № 063100023 в Пенсионерски клуб;

За с. Лесковец - СИК № 063100024 в Училището, ул. „Георги Димитров „№19

За с. Галово - СИК №063100025 в Кметството.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с  увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се обръщат към общинска администрация на 05.10.2014  год. на телефон : 091714703.

За община Роман:

Определят се като достъпни за гласуване на избиратели  с увредено зрение или със затруднения в придвижването следните секции:

Секция Населено място Адрес
01 Гр.Роман НУ"П.Р.Славейков"
02 Гр.Роман НУ"П.Р.Славейков"
03 Гр.Роман НУ"П.Р.Славейков"
04 Гр.Роман НУ"П.Р.Славейков"
06 с.Долна Бешовица Училище - І етаж
07 с.Камено поле Читалище"Просвета"
08 с.Кунино Кметство -І етаж
09 с.Курново Кметство -І етаж
10 с.Радовене Читалище„Кирил и Методий"
11 с.Синьо бърдо Автоспирка
12 С. Караш и с.Средни рът и Марково равнище Кметство - с.Караш І етаж
14 с.Стояновци Кметство - І етаж
15 с.Струпец Кметство - І етаж
16 с.Струпец - гарата Общинска сграда
17 с.Хубавене Кметство - І етаж

 

Дежурен телефон, на който гласоподавателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да поискат съдействие на 05.10.2014 г. от 07,00 ч.до 18,30 ч.: 09123/2064 и 0884330550.

За община Хайредин:

Определят се като достъпни за гласуване на избиратели  с увредено зрение или със затруднения в придвижването следните секции:

1. СИК № 063500001, адрес: С. Хайредин, ул „Георги Димитров" № 112 (сграда на СОУ „Васил Воденичарски, I етаж)

2. СИК № 063500004, адрес: С. Михайлово, ул. „Георги Димитров" № 26 (Сграда на ОУ „Горан Червеняшки" I етаж )

3. СИК № 063500006, адрес: С. Манастирище, ул. „Червена Армия" №24 (Сградата на ОУ „Христо Ботев",I етаж)

4. СИК № 063500007, адрес: С. Бързина, ул. „Христо Ботев" №19 (сграда  на Кметството, I етаж )

5. СИК № 063500008, адрес: С. Рогозен, ул. „Христо Ботев" №11 (Сграда на ОУ „Св.св. Кирил и Методий", I етаж )

6. СИК № 063500009, адрес: С. Ботево , ул. „Георги Димитров" № 55 (Сграда „Здравна служба", I етаж )

Дежурен телефон, на който гласоподаватели с с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да поискат съдействие на 05.10.2014г. от 07:00 ч. до 18:30 ч.: 0879/804 830 - Благовеста Благоева и 0879/804851 - Светлана Ценова.

До всички горецитирани секции, които нямат монтирани рампи, да бъде осигурен достъп, чрез поставяне на временни рампи от твърд материал.

За всички общини: Оборудването и обозначението на помещенията да се извърши общинските администрации със съдействието на СИК, съобразно изискванията на Решение № 842-НС от 04.09.2014 год. на ЦИК.
23.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК - Враца уведомява партиите и коалициите, които имат назначени членове на секционните комисии в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 година в Шести изборен район-Врачански, че замяна на членове може да се прави в случай на трайна невъзможност за изпълнение на задълженията, несъвместимост и  други (съгласно член 51, ал.2 от Изборния Кодекс). Смяната (с посочване № на секция, длъжност, трите имена на стария член на СИК, трите имена на новия член на СИК и ЕГН на новия член) се заявява от упълномощеното от съответната партия лице.

С оглед на по-бърза и удобна работа РИК препоръчва заявлението да бъде придружено от отделен файл, образец на който е поместен на сайта на РИК-Враца под името ZameniMe.xls. В него се попълват клетките с бял фон, а тези със жълт фон са автоматични и не се попълват от потребителите. Един файл включва до 100 смени. В случай на необходимост се попълва втори файл. Получаването по електронна поща на подходящо именувания файл следва да бъде придружаван от официален хартиен документ със заявяване на необходимото действие и разпечатка от файла, подписан от упълномощеното от партията или коалицията лице.

 
17.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК - Враца уведомява всички  регистрирани кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 година в Шести изборен район-Врачански, че регистрация на застъпници и заместващи застъпници следва да се подава по образец -  Приложение № 39   и Приложение № 41 от изборните книжа.

 

Заявлението за регистрация на застъпници, ведно с другите изискуеми документи се подава до 3 октомври 2014 година, а предложение  за регистрация на заместващи застъпници, ведно с другите изискуеми документи се подава до 4 октомври 2014 година в РИК Враца.

 

Списъкът за застъпници се представя на хартиен носител и на технически носител във excel формат - приложение № 1 от настоящето съобщение.

 

Списъкът за заместващи  застъпници се представя на хартиен носител и на технически носител във excel формат - приложение № 2 от настоящето съобщение.

 

Настоящето съобщение е във връзка с Решение № 716-НС- 15.08.2014 г на ЦИК.

Приложения № 1 , 2 .

 
16.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

График

за обучение на членовете на секционни избирателни

комисии в Шести изборен район - Врачански

по общини

Дата Община  
24.9.2014 сряда Мездра 14:30 - Роман 10:30 Вл.Христов, Г.Петров
25.9.2014 четвъртък Хайредин 09:00 - Мизия 11:00 - Оряхово 14:00 - Козлодуй 17:00 Вл.Христов, М.Николова, И.Тодорова, Вл.Лакова
26.9.2014 петък Борован 14:00 - Бяла Слатина 10:30 М.Генова, Вл.Лакова, К.Камбуров
29.9.2014 понеделник Криводол 11:00 М.Миковска, Б.Стаменова, Н.Дакева
30.9.2014 вторник Враца 10:30 Вл.Христов, Б.Стаменова, М.Миковска, М.Генова
1.10.2014 сряда Враца 17:45 Вл.Христов, Б.Стаменова, М.Миковска, М.Генова12.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия напомня на избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателните си права в изборни помещения, че до неделя, 14 септември 2014 г. включително, могат да подават заявления за включване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия. Заявлението се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник. Образец на заявлението може да бъде намерено в Приложение 17-НС от изборните книжа. Можете да го изтеглите от сайта на ЦИК, раздел „Документи и бланки". Към заявлението се прилагат копия от документи от ТЕЛК/НЕЛК.

Ако бъдат подадени поне 10 заявления, ще бъде разкрита подвижна избирателна секция, обслужваща Вашето населено място и секционната комисия ще Ви посети в изборния ден. Затова е във Ваш интерес да подадете заявление до 14 септември. В него можете да поискате да гласувате и по настоящ адрес, но в този случай трябва предварително да сте подали и заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 14-НС, което също можете да изтеглите от сайта на ЦИК, раздел „Документи и бланки").

Ако пропуснете да подадете заявление до 14 септември, можете да го направите и до 29 септември, но съществува риск подадените до 14 септември 2014 г. заявления да не са достатъчно на брой и да не бъде разкрита подвижна избирателна секция във Вашето населено място.

Процедурата за гласуване с подвижна избирателна кутия е утвърдена с Решение 881-НС/08.09.2014 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия препоръчва на всички РИК да препубликуват това съобщение на своите интернет-страници.
25.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети се предават в РИК и на технически носител в електронен вид в EXCEL формат (Приложение 1 ), като кандидатите се вписват по реда, по който са подредени в предложението по чл. 255, ал. 1, т. 1 от ИК. Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, регистрирала кандидата или инициативен комитет, когато кандидатът е регистриран като независим.

Техническият носител се представя едновременно с документите за регистриране на кандидатските листи съгласно Решение № 697-НС от 14 август 2014 г. на ЦИК. Районната избирателна комисия проверява съответствието на данните за кандидатите, вписани в предложението и техническия носител.

 

Приложение 1Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол