Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 17 - НС
Враца, 29.08.2014

ОТНОСНО: регистриране и обявяване на кандидатската листа в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. на ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“

Постъпило е предложение с вх. № КЛ-3/28.08.2014г.  във входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 година от   ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", представлявана от Александър Трифонов Томов чрез пълномощника Валери Симеонов Балиев за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Шести Врачански изборен район (Приложение № 64-НС от изборните книжа ). Към предложението са приложени следните документи:

1. Заявления от кандидатите (Приложение № 66-НС от изборните книжа )- 6 бр.;

2. Декларации от кандидатите (Приложение № 67-НС от изборните книжа )-6 бр.;

3. Декларации от кандидатите (Приложение № 68-НС от изборните книжа )-6бр.;

4. Пълномощно от Председателя на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" в полза на Валери Симеонов Балиев с изричното право да представлява партията пред РИК и да подписва и подава предложение за регистрация на кандидати за народни представители в РИК.

Кандидатската листа е предадена и на технически носител в електронен вид в EXCEL формат в изпълнение на Решение № 771-НС от 22.08.2014г. на ЦИК.

Районна избирателна комисия Враца извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на ИК.

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, РИК-Враца

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Шести Врачански изборен район на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", както следва:

1.Валери Симеонов Балиев с ЕГН ............;

2. Стилияна Руменова Григорова с ЕГН ...............;

3. Мартин Иванов Василев с ЕГН ....................;

4. Валентин Карамфилов Цанов с ЕГН ...................;

5.Даниела Христова Петкова с ЕГН ..................;

6.Димитър Георгиев Петров с ЕГН ...................;

 

РИК-Враца издава удостоверение за регистрация на гореизброените кандидати за народни представители съгласно приложение № 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на Централната избирателна комисия.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Николова

СЕКРЕТАР:
Владимир Христов

* Публикувано на 29.08.2014 в 18:17 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол