Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 23 - НС
Враца, 01.09.2014

ОТНОСНО: регистриране и обявяване на кандидатската листа в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. на ПП „Национално движение за стабилност и възход“

Постъпило е предложение с вх. № КЛ-9/31.08.2014г. във входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 година от Антония Стефанова Първанова- председател на ПП „Национално движение за стабилност и възход", чрез пълномощника Яна Любомирова Георгиева за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Шести Врачански изборен район (Приложение № 64-НС от изборните книжа ). Към предложението са приложени следните документи:
1. Заявления от кандидатите (Приложение № 66-НС от изборните книжа ) - 4 бр.;
2. Декларации от кандидатите (Приложение № 67-НС от изборните книжа )- 4 бр.;
3. Декларации от кандидатите (Приложение № 68-НС от изборните книжа )- 4 бр.;
4. Пълномощно от 26.08.2014г., издадено от Антония Стефанова Първанова - председател на ПП „Национално движение за стабилност и възход" в полза на Яна Любомирова Георгиева с правата да представлява ПП „Национално движение за стабилност и възход" на територията на 06-ти Врачански изборен район и регистрира кандидатската листа в РИК, както и да се ползва от всички права на упълномощен представител на партията съгласно Изборния кодекс.
Кандидатската листа е предадена на технически носител - CD в EXCEL формат на РИК-Враца в изпълнение на Решение № 771-НС от 22.08.2014г. на ЦИК.
Районна избирателна комисия Враца извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на ИК.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, РИК-Враца

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Шести Врачански изборен район на ПП „Национално движение за стабилност и възход" , както следва:
1. Димитър Михайлов Кътев с ЕГН xxxxxxxxxx;
2. Ирена Мартинова Костова с ЕГН xxxxxxxxxx;
3. Яна Любомирова Георгиева с ЕГН xxxxxxxxxx;
4. Николай Илиев Поппетровски с ЕГН xxxxxxxxxx.
РИК-Враца издава удостоверение за регистрация на гореизброените кандидати за народни представители съгласно приложение № 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на Централната избирателна комисия.
Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Николова

СЕКРЕТАР:
Владимир Христов

* Публикувано на 01.09.2014 в 20:09 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол