Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 27 - НС
Враца, 01.09.2014

ОТНОСНО: регистриране и обявяване на кандидатската листа в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. на ПП „ATAKA“

Постъпило е предложение с вх. № КЛ-12 /01.09.2014г. във входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 година от Волен Николов Сидеров, председател и представляващ ПП „АТАКА", чрез пълномощника Венцислав Асенов Лаков за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Шести Врачански изборен район (Приложение № 64-НС от изборните книжа ). Към предложението са приложени следните документи:
1. Заявления от кандидатите (Приложение № 66-НС от изборните книжа ) - 9 бр.;
2. Декларации от кандидатите (Приложение № 67-НС от изборните книжа )- 9 бр.;
3. Декларации от кандидатите (Приложение № 68-НС от изборните книжа )- 9 бр.;
4. Пълномощно от 30.08.2014г., издадено от Волен Николов Сидеров, председател и представляващ ПП „АТАКА" в полза на Венцислава Асенов Лаков с правата да регистрира кандидатската листа на ПП „АТАКА" в РИК-Враца.
Кандидатската листа е предадена на технически носител - CD в EXCEL формат на РИК-Враца в изпълнение на Решение № 771-НС от 22.08.2014г. на ЦИК.
Районна избирателна комисия Враца извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на ИК.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, РИК-Враца

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Шести Врачански изборен район на ПП „АТАКА", както следва:
1. Венцислав Асенов Лаков с ЕГН xxxxxxxxxx;
2. Светлин Генадиев Стойков с ЕГН xxxxxxxxxx;
3. Елена Димитрова Рангелова с ЕГН xxxxxxxxxx;
4. Стефан Савчев Багиловски с ЕГН xxxxxxxxxx;
5. Росен Богданов Николов с ЕГН xxxxxxxxxx;
6. Здравко Венциславов Даков с ЕГН xxxxxxxxxx;
7. Иван Богданов Иванов с ЕГН xxxxxxxxxx;
8. Галин Пламенов Георгиев с ЕГН xxxxxxxxxx;
9. Славчо Димитров Савов с ЕГН xxxxxxxxxx.

РИК-Враца издава удостоверение за регистрация на гореизброените кандидати за народни представители съгласно приложение № 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на Централната избирателна комисия.
Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Николова

СЕКРЕТАР:
Владимир Христов

* Публикувано на 01.09.2014 в 20:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол