Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 55 - НС
Враца, 18.09.2014

ОТНОСНО: нерегламентирана предизборна агитация

 

В РИК-Враца е постъпил сигнал с вх. №78/12.09.2014 г. от Венцислав Асенов Лаков в качеството му на кандидат за народен представител от ПП „АТАКА" от Шести изборен район - Врачански в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. относно нерегламентирана предизборна агитация. В сигнала се съдържат данни, че в центъра на гр. Враца на бул. „Никола Войводов" до сградата на бившето кино „Коларов" е разпънат транспарант на коалиция НФСБ - ВМРО с искане за проверка дали горепосоченото съответства на общинските разпоредби за местата за предизборна агитация. Във връзка с изясняване на обстоятелствата по същия, РИК-Враца се снабди с писмо разрешение с изх. № 9100-1342/1/ от 09.09.2014 г.  за поставяне, издадено от кмета на Община Враца на 3 броя транспаранти по искане на коалиция  ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО в гр. Враца с упоменато местоположение както следва:

  1. Бул. „Никола Войводов" - около бившето кино „Васил Коларов";
  2. Ж.к. „Дъбника"- около кръстовището на „Околчица" и „Славянска";
  3. Бул. „Втори юни" - около бензиностанция ОМВ.

Със свое решение № 52-НС от 15.09.2014 г. РИК-Враца констатира нарушение на разпоредбите на ИК относно предизборната агитация като взе предвид нарочната заповед на кмета на община Враца № 1421 от 01.09.2014 г. относно местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Враца по време на предизборната кампания за  изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Постановено е премахване на транспарант на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО,  разположен в  центъра на гр. Враца на бул. „Никола Войводов" до сградата на бившето кино „Коларов", посочен в т. 1 от писмото разрешение на кмета на Община Враца. Посоченият транспарант не съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

С протоколно решение от 15.09.2014 г. РИК-Враца назначи проверка има ли поставени такива транспаранти и на посочените места в т. 2 и т. 3 от писмото разрешение  с изх. № 9100-1342/1/ от 09.09.2014 г. на кмета на община Враца на КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО.

От извършената проверка се установи, че в действителност има поставени транспаранти на коалицията „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО" на бул. „Втори юни" - около бензиностанция ОМВ и в  ж..к. „Дъбника"- около кръстовището на „Околчица" и „Славянска". Транспарантите са еднакви и съдържат следния надпис: „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО" и посочен номер „24" в квадратче пред надписа без задължителния текст съгласно чл. 183, ал. 2 ИК, а именно, че купуването и продаването на гласове е престъпление, която информация следва да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и да е разположена в обособено поле.

При извършените огледи на територията на гр. Враца относно наличието и разположението на горепосочените транспаранти, РИК-Враца констатира наличието на още един такъв транспарант на коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО", поставен на кръстовището на ул. „Екзарх Йосиф" и бул. „Втори юни" в гр. Враца, неупоменат в писмото разрешение на кмета на Община Враца с изх. № 9100-1342/1/ от 09.09.2014 г.  Транспарантът е идентичен с описаните по-горе.

 

РИК Враца приема, че в случая е налице предизборна агитация по смисъла на параграф 1, т. 17 от ДР на ИК. Налице е призив за подкрепа на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО в предстоящите избори за народни представители на 5 октомври 2014 г., за което недвусмислено навежда изписания пред наименованието на коалицията номер в нарочно оформено квадратче, наподобяващо по форма и подредба самата изборна бюлетина. Същевременно липсва задължителният текст съгласно чл. 183, ал. 2 ИК, а именно, че купуването и продаването на гласове е престъпление, която информация следва да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и да е разположена в обособено поле.

Транспарантите като агитационен материал  са разположени неправомерно в гр. Враца на бул. „Втори юни" - около бензиностанция ОМВ, в  ж..к. „Дъбника"- около кръстовището на „Околчица" и „Славянска" и на  кръстовището на ул. „Екзарх Йосиф" и бул. „Втори юни" в разрез с разпоредбите на Изборния кодекс и същите следва да бъдат премахнати.

На основание чл. 186, ал. 1 от ИК, премахването на агитационни материали, поставени в нарушение на кодекса е от  компетенцията на кмета на съответната община, в случая на кмета на община Враца.

 

Предвид гореизложеното РИК Враца и на основание чл. 72, ал.1, т.1 във връзка с чл.186, ал.1 от ИК и свое решение № 52-НС/15.09.2014 г. ,  РИК - ВРАЦА             

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК от страна на КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО.

ПОСТАНОВЯВА премахване на транспаранти на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО,  разположени както следва:

1.      на бул. „Втори юни" - около бензиностанция ОМВ;

2.      в ж..к. „Дъбника"- около кръстовището на „Околчица" и „Славянска" и

3.      на кръстовището на ул. „Екзарх Йосиф" и бул. „Втори юни", и трите несъдържащи информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. 

ВЪЗЛАГА на кмета на община Враца да предприеме действия по премахване на транспарантите съобразно изискванията на чл. 186, ал. 1 от ИК.

 

Решението да се изпрати на кмета на община Враца за изпълнение.

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Николова

СЕКРЕТАР:
Владимир Христов

* Публикувано на 19.09.2014 в 18:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол