Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 58 - НС
Враца, 18.09.2014

ОТНОСНО: упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия в Шести район – Врачански за приемане на бюлетините за района и за осъществяване на контрол при транспортирането и доставката в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.

 

Постъпило е писмо с вх. № 102/18.09.2014 г., изх. № НС-15-175/17.09.2014 г. от Централна избирателна комисия до Районна избирателна комисия в Шести изборен район - Врачански, с което е изискано да се определят членове на комисията, които да бъдат упълномощени за приемане на бюлетините за района и за осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им в изборите за членове на Народно събрание от Република България на 5 октомври 2014 г.

На основание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 13 от Изборния кодекс и във връзка с писмо изх. № НС-15-175/17.09.2014 г. на Централна избирателна комисия, РИК-Враца

 

Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА:

1. Васил Петков Василев, ЕГН  ... - член на РИК;

2. Георги Иванов Петров, ЕГН ... - Зам.-председател на РИК;

3. Георги Тодоров Давидков, ЕГН ... - член на РИК

със следните права:

Да приемат съвместно с упълномощен представител на Областна администрация - Враца от „Печатницата на БНБ" АД с адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе" № 117 бюлетините за Шести изборен район - Врачански и осъществят контрол при транспортирането и доставката им от посочения адрес до гр. Враца, бул. „Демокрация" №1, Областна администрация - Враца, определеното помещение за съхранение под охрана на МВР.

Упълномощените лица имат право да положат подписите си от името на Районна избирателна комисия в Шести изборен район - Врачански на приемо-предавателния протокол и всички други необходими във връзка с делегираните правомощия документи.

Правата по настоящето се упражняват само заедно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Николова

СЕКРЕТАР:
Владимир Христов

* Публикувано на 19.09.2014 в 18:43 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол