Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 68 – НС
Враца, 26.09.2014

ОТНОСНО: освобождаване и назначаване на членове на СИК в Шести изборен район – Врачански, Община Бяла Слатина в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е предложение с вх.№ 95/17.09.2014г, вх.№ 138/24.09.2014г. и вх.№ 144/24.09.2014г от Стефан Иванов Терзийски, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", вх.№ 125/23.09.2014г от Валери Борисов Симеонов, упълномощен представител на „Коалиция за България", вх.№ 130/23.09.2014г от Касъм Мехти Касъмов, председател на ПП „ДПС" за промени в състава на СИК на територията на община Бяла Слатина в изборите за народни представители на 5 октомври, с които се предлага извършването на замени на вече назначени членове на СИК в Община Бяла Слатина с Решение № 48-НС/08.09.2014 г. на РИК - ВРАЦА, поради невъзможност да участват в изборите.

Към предложенията са представени необходимите документи, като същите са подадени от упълномощено лице.

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на предлаганите замени и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал.2, т. 4 от Изборния кодекс, РИК - ВРАЦА

 

Р Е Ш И:

 

Извършва следните замени:

№ по ред Адрес на секцията Секция № Длъжност Трите имена на заменяния член на СИК Трите имена на нов член на СИК
1 гр. Бяла Слатина, НУ Христо Смирненски ет.1 ул. Струга №8 060800016 Член Иванка Георгиева Шолева-Петрова Диана Максимова Черкезка
2 гр. Бяла Слатина, НУ Христо Смирненски ет.1 ул. Струга №8 060800015 Зам.председател Галина Ангелова Ценова Антон Пламенов Петров
3 гр. Бяла Слатина, НУ Христо Смирненски ет.1 ул. Струга №8 060800015 Член Антон Пламенов Петров Соня Петкова Георгиева
4 с. Бъркачево, ОУ Кирил и Методий ул. Христо Ботев №5 060800022 Член Христо Цветков Иванов Петко Христов Гройчев
5 с. Галиче, СОУ Христо Ботев 060800027 Зам.председател Петър Иванов Лаковски Марияна Гергова Терзийска
6 с. Галиче, СОУ Христо Ботев 060800025 Член Николай Иванов Илийчев Петър Иванов Лаковски
7 гр. Бяла Слатина, Прог. Св. Кл.Охридски първи етаж ул. Д.Благоев №87 060800005 Секретар Елисавета Цветанова Даскалова Катя Христова Кузманова
8 гр. Бяла Слатина, Прог. Св. Кл.Охридски първи етаж ул. Д.Благоев №87 060800006 Член Катя Христова Кузманова Цеци Александров Луканов
9 гр. Бяла Слатина, НУ Цани Гинчев ул. Д.Благоев №61, втори етаж 060800003 Член Диана Петрова Димитрова Мая Христова Илиева
10 гр. Бяла Слатина, ПАГ Н.Й.Вапцаров първи етаж ул. Панайот Волов №2А 060800011 Член Надежда Николова Димитрова Адвие Сюлейманова Сулева
11 с. Алтимир, ОУ Христо Ботев ул. Околчица №17 060800018 Член Даниела Богданова Недкова Емилия Ивчева Иванова
12 с. Алтимир, ОУ Христо Ботев ул. Околчица №17 060800019 Член Емилия Ивчева Иванова Снежана Трифонова Асенова
13 с. Бърдарски Геран, Клуб на пенсионера, градата на кметството ул. Г.Димитров №18 060800021 Член Рослан Самуилов Красимиров Светла Петрова Кърчева
14 с. Комарево, Сградата на Кметството ул. Г.Димитров №6 060800029 Член Костадин Ангелов Николов Галя Веселинова Данова
15 с. Попица, ОУ Кирил и Методий ул. Кирил и Методий №14А 060800031 Председател Тихомир Мигленов Ангелов Велизар Насков Ангелов
16 гр. Бяла Слатина, СОУ В.Левски първи етаж ул. Кл.Охридски №36 060800012 Член Ирена Русланова Димитрова Първолета Сашева Огнянова

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Николова

СЕКРЕТАР:
Владимир Христов

* Публикувано на 26.09.2014 в 19:38 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол